Et samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen 2018-2022

BIM Infra.dk

To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området. Der arbejdes efterprincipperne i den digitale samarbejdsform BIM, som står for ”Building Information Modelling”

I BIM anlægsforum føres en tæt dialog og involvering af branchens parter, så vi sammen i anlægsbranchen kan høste gevinsterne af den digitale transformation.

Baggrund for samarbejdet

I 2017 udarbejdede det tidligere branchesamarbejde “Det Digitale Anlæg” et udkast til en BIM strategi for anlægsbranchen i Danmark. Strategien var baseret på 3 grundlæggende principper: Fuld BIM udbredelse i hele anlæggets livscyklus, Bygherredreven indsats samt at bygge på international best-practice, som tilpasses dansk kontekst.

Efterfølgende har Vejdirektoratet og Banedanmark konkretiseret strategien og oprettet BIM Infra.dk. Branchesamarbejdet Det Digitale Anlæg er nedlagt og videreføres i form af BIM Anlægsforum.