Høring

Der dannes arbejdsgrupper indenfor hvert indsatsområde, for at koordinere og udarbejde fælles anbefalinger for branchen. Arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra branchen og resultatet af deres arbejde sendes til høring i branchen. På denne side kan du se oversigten over de aktuelle høringer. Under de enkelte punkter finder du en kort beskrivelse af formålet ved høringen og her kan du downloade arbejdsgruppernes høringsmateriale.
Totaloversigt høringer.