BIM Infra.dk

Kommissorium:

 

 

BIM Infra.dk Styregruppe:
Banedanmark: Steen Neuchs Vedel
Vejdirektoratet: Svend Kold Johansen

BIM Infra.dk Programledelse:

Banedanmark: Gita Monshizadeh
Vejdirektoratet: Rasmus Lynge Fuglsang

Email:

Web: www.biminfra.dk