Nyheder

Høring – Lagstruktur for afløbsprojekter

Arbejdsgruppen for definering af  lagstruktur for faggruppen Afløb har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper. Følgende lag er frigivet til høring: TA – Afløb lag Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under Høring => Lagstruktur [Link] Læs mere

Referat af møder i arbejdsgruppen Lagstruktur – Afvandingsprojekter

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort og matrikel. Læs referaterne under: http://digitaleanlaeg.dk/referat/lagstruktur/ Læs mere

Referat af møder i lagstruktur arbejdsgrupper

Der er afholdt møder i arbejdsgrupperne lagstruktur for afvanding og lagstruktur for kort & matrikkel. Læs referaterne under: Lagstruktur for afvanding: http://digitaleanlaeg.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TA_REF_20150825.zip Lagstruktur for kort & matrikel: http://digitaleanlaeg.dk/wp-content/uploads/2015/10/DDA_TK_REF_20150818.zip Læs mere

Opstartsmøde omkring modelstandard

Der blev den 25 juni 2015 afholdt opstartsmøde i delprojektet ”Modelstandard”. Projektgruppen består af følgende personer: Steffen Bach (delprojektleder), Banedanmark Rasmus Fuglsang Jensen, Vejdirektoratet Hjortur Sigurdsson, Spotland Michael Jepsen, Grontmij Sven Ø. Ladefoged, Cowi Susanne Piil Asklund, Züblin Kim Nymann Eriksen, Vejdirektoratet   Referat fra mødet kan læses her: LINK Læs mere

Arbejdsgrupper for udarbejdelse af lagstruktur afvanding og kort & matrikel

Efter en længere pause, hvor lagstruktur for en del faggrupper blev revideret og publiceret skal vi starte 2 nye grupper op: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af lagstruktur for afvandingsprojekter Arbejdsgruppe for udarbejdelse af lagstruktur for kort, matrikel og opmåling   Vedr. afvandingslag så tager vi udgangspunkt i den struktur, der er defineret i de forskellige faggrupper for afvanding og supplerer med det, der ikke er en del af afvanding for den enkelte faggruppe. Det betyder fx at vejafvanding fremgår af vejprojektet mens den del, der sker ... Læs mere

Anbefaling omkring anvendelse af referencekoordinatsystemer

En arbejdsgruppe under det digitale anlæg har udarbejdet en anbefaling til håndtering af referencekoordinatsystemer i forbindelse med maskinstyring. Anbefalingen består af en folder med en række gode råd til den praktiske anvendelse. Desuden er opstillet en liste af punkter, som bygherren kan indarbejde i udbudsmaterialet. Materialet kan findes under menupunktet anbefaling Læs mere

Styringsdokument for Det Digitale Anlæg

Som supplement til handlingsplanen er der udarbejdet et styringsdokument. Dokumentet er et arbejdsværktøj for koordineringsgruppen, og anvendes i forbindelse med prioritering af opgaver. Dokumentet opdateres løbende, og fungerer desuden som en status og dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentet er at finde på siden "om os" Læs mere

Lagstruktur for projektering af jernbaner er frigivet som anbefaling

Lagliste for projektering af baneprojekter frigivet under menupunktet ”Anbefaling” og kan hentes her. Den samlede pakke indeholder lagnavn med både danske og engelske beskrivelser for følgende fag: TC – Administrative lag TB – Bro lag TF – Ledningsregistrering TH – Havnelag TR – Bane TT – Tunnel lag TV – Vej lag TX – Generelle lag Høringsprocessen for kort & matrikel lagene viste, at der er brug for større ændringer til kodningen. Lagene bliver derfor ikke frigivet i denne omgang og afventer en større ... Læs mere

Lagstruktur – Høringskommentarer og besvarelser jernbaner

Lagstruktur - Høringskommentarer og besvarelser jernbaner<http://digitaleanlaeg.dk/horingskommentarer-og-besvarelser-til-lagstruktur/> og kort & matrikel   Se det samlede resultat af høringskommentarer og besvarelserne for lagstruktur på høringssiden. Gruppen arbejder videre med at indarbejde kommentarerne og publicere resultat under menupunktet Anbefaling. Læs mere

Lagstruktur – Linjetyper til forsyningslagene

Laglister for forsyninger indeholder linjetyper, som ikke er standard linjetyper. Der er uploadet en fil under Anbefaling => Lagstruktur, som indeholder linjetyperne til brug i AutoCAD og MicroStation. Læs mere
« Forrige sideNæste side »