Om os

Handlingsplan for Det Digitale Anlæg

Der skulle kun ét enkelt møde til mellem anlægsbranchens fremtrædende aktører, før der i enighed kunne igangsættes et branchesamarbejde omkring det digitale anlæg. Efterfølgende er udarbejdet en handlingsplan som beskriver rammerne omkring samarbejdet.

DDA Handlingsplan

Styringsdokument for Det Digitale Anlæg

Som supplement til handlingsplanen er der udarbejdet et styringsdokument. Dokumentet er et arbejdsværktøj for koordineringsgruppen, og anvendes i forbindelse med prioritering af opgaver. Dokumentet opdateres løbende, og fungerer desuden som en status og dokumentation for det udførte arbejde.

DDA Styringsdokument

Organisationsdiagram

Arbejdet ledes af en styregruppe sammensat af samarbejdspartnerne. Der etableres en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra de involverede samarbejdsparter. Der kan ad hoc nedsættes et eller flere delprojekter. Vejdirektoratet er formand for styregruppen. Efter behov kan der tilknyttes konsulentbistand.

Organisationsdiagram

Samarbejdspartnere
banedanmark_logo_small
DAnlaegsentreprenoerer
Femern AS logo
fri logo m text kopier
VD_logo_blaa