Anvendelse af BIM i infrastruktur

Hvordan anvendes 3D modeller i dagligdagens brug til optimering af processerne under projektering, ved udførelse og aflevering? Kan vi finde en fælles tilgang og skabe et bredt BIM fundament i den danske anlægsbranche?

BIM Infra.dk afholder et dialogmøde hvor netop disse spørgsmål debateres.

Mødedato

 • D. 9. oktober 2018 kl. 15-17 Amerika plads 15, 2100 København Ø
 • D. 10. oktober 2018 kl. 14-16 Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg

 

Program for møderne

 • Velkommen
 • Kort status om arbejdet i BIM Infra.dk
 • Diskussion ud fra udsendte spørgsmål
 • Præsentation af forskellige anvendelser af BIM i infrastruktur
 • Diskussion ud fra udsendte spørgsmål og det vi lige har set og hørt
 • Afslutning og tak for i dag

 

Som forberedelse til møderne bedes deltagerne tænke over de nedenstående spørgsmål, som vores fælles diskussion vil tage udgangspunkt i:

 1. I hvilket omfang og i hvilke faser bliver de nuværende dokumenter (CAD manual, Modelstandard, IKT’er) anvendt på projekterne?
 2. Hvilke råd har I til BIM Infra.dk ved definering af nye standarder?
 3. Med udgangspunkt i BIM Infra.dk’s modenhedsmodel, hvilke anvendelsesmuligheder (eks. kollisionskontrol, 3d design, visualisering osv.), bruges på jeres projekter?
 4. Hvilke anvendelsesområder bidrager mest til optimering af projekter?
 5. Hvilke anvendelsesområder skaber størst udfordring på projekterne?

 

Vi har et begrænset antal pladser og tilmelding er efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding senest den 5. oktober 2018 på mail digi@bane.dk


BIM uses

I forbindelse med udformning af strategien for BIM Infra.dk er der udarbejdet en række tekniske rapporter. En af disse rapporter omhandler den generelle forståelse af BIM, hvor også konceptet BIM uses er blevet behandlet:

Hvert BIM use har forskellige elementer indenfor de 5 komponenter:

 1. Indsamle
 2. Generer
 3. Analyser
 4. Kommuniker
 5. Realiser

 

Ved projektets start udvælges de BIM uses som giver værdi i det konkrete projekt. De valgte BIM uses kan gå tilbage til fagene og understøtte eksekveringen af andre faglige processer. Hvert BIM use indeholder beskrivelse af anvendelsen, samt et procesdiagram som viser workflowet.

Hvert BIM use skal have en beskrivelse af hvorfor det udføres, med hvilken frekvens det udføres og hvad processen overordnet set indeholder, samt hvilken potentiel værdi det giver projektet, således at projektledelsen i samarbejde med BIM roller kan udvælge de uses som giver most value for money i det konkrete tilfælde.

Læs hele den tekniske rapport her:

 BIM i den danske anlægsbranche