Referencekoordinatsystem

ID nr. 2013-104

Referencekoordinatsystem

Referencedata til 3D maskinstyring fås fra en GPS referencestation (egen eller RTK-tjeneste), der sender korrektionsdata til entreprenørmaskinernes GPS udstyr. 3D-projektmodellen, som bygherren har overdraget til entreprenøren, relateres herefter til det givne referencesystem.

En arbejdsgruppe, under Det digitale anlæg, har udarbejdet en anbefaling i form af et sæt fælles retningslinjer til brug ved anvendelse af referencekoordinatsystemer til maskinstyring.

Resultatet er en folder som giver en række anbefalinger til den fysiske håndtering. Desuden er der lavet et dokument med en række konkrete punkter, som kan anvendes i forbindelse med udbud.

 

 

Kontaktpersoner hos arbejdsgruppen

Thomas Hoffensetz, Arkil
Anders Dissing, Atkins
Esben Schmidt Sørensen, Banedanmark
Lars Busk Jensen, Vejdirektoratet
Rasmus Fuglsang Jensen, Vejdirektoratet

Er der spørgsmål eller input til materialet, kan du kontakte et medlem af gruppen eller sende en mail til info@digitaleanlaeg.dk

 

 

Folder

Referencekoordinatsystem og maskinstyring

 

Oplæg til udbudstekst

Bygherrekrav ved referencekoordinatsystem

Bygherrekrav ved referencekoordinatsystem

Tilbage til anbefaling