Dialogmøde

  • 5. og 6. marts 2019 – Er anlægsbranchen moden til BIM?
  • Anvendelse af BIM i infrastruktur