Dialogmøde

  • Afholdes 17. og 18. september 2019 – Forslag til emner modtages
  • Afholdt 5. og 6. marts 2019 – Er anlægsbranchen moden til BIM?
  • Afholdt 9. og 10. oktober 2018 – Anvendelse af BIM i infrastruktur